سال 1397

جدول مشخصات دوره های حضوری کوتاه مدت آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان امید نماینده انحصاریEFL در جنوب کشور
دوره سطح مدت هفته تعداد جلسه پیش نیاز شهریه با کتاب و CD
(تومان)
مقدماتی Elementary Sec1, Sec2 15 30 تحصیلات متوسطه ۳۸۰۰۰۰
متوسط Intermediate Sec3, Sec4 15 30 Sec1, Sec2 ۳۸۰۰۰۰
پیشرفته Advance Sec4, Sec5 15 30 Sec3, Sec4 ۳۸۰۰۰۰