اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

نمونه صوتی کلاس دوره اول

کلاس زبان Sec1,2 کلاس مکالمه فشرده زبان شیراز مهاجرت نمونه صوتی دوره اول مکالمه فشرده در شیراز
فروردین ۲۸, ۱۳۹۶

آموزش Directions

آموزش جهت دهی در زبان انگلیسی کلاس مکالمه زبان انگلیسی در شیراز مخصوص مهاجرت  Up, down, over,to, away from, past,into, out of, around, onto, off, across, […]