آذر ۲۵, ۱۳۹۵

LISTENING

آموزش زبان انگلیسی برای تقویت شنیداری یکی از بهترین روش های آموزشی زبان انگلیسی آموزش زبان و تقویت قدرت شنیدار از طریق گوش دادن به اخبار و […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۵

Common mistakes

Using the wrong preposition Aim at, not on or against. ✖️Don’t say: she aimed on (or against) the target. ✔️Say: She aimed at the target. Note: […]