Group lesson in pleasent atmosphere
Lessons with native
speakers
Real talk. Real life
situations
100% satisfaction
guarantee

دوره های 3 ماهه موسسه زبان امید

۱- سطح مقدماتی (Elementary)

بیش از ۱۵۰۰ لغت و عبارت روزمره و کاربردی شامل :

هدف از دوره مقدماتی آشنایی با اصول جمله سازی انگلیسی (ساختار زبان انگلیسی) و آموزش فکر کردن به انگلیسی (انطباق زبان انگلیسی و فارسی) و تسلط بر جملات سوالی است و بطور کلی پایه سازی قوی و زیربنایی از دانش علمی و گفتاری زبان انگلیسی و افزایش سرعت و تسلط بر فنون زیربنایی مکالمه عملی در قالب هزاران سوال و جواب متنوع است.

۲- سطح متوسط (Intermediate)

شالوده و موتور محرک دوره EFL

هدف از دوره متوسطه تسلط علمی و گفتاری در بیان کلیه جملات و ساختارهای پیشرفته و گوناگون است و در پایان این دوره دانشجو میتواند با اعتماد به نفس کامل یک جمله و مفهوم را به چند شکل متفاوت بگوید. دوره متوسط در واقع بخش اصلی و شالوده و موتور محرک دوره EFL است. این دوره شامل آموزش جامع زبان انگلیسی در غالب مکالمه محض یعنی Speaking(حرف زدن ) و Listening (گوش دادن و فهمیدن ) است.

۳- سطح پیشرفته (Advance)

افزایش جهشی دامنه لغات کاربردی

هدف از این دوره تسلط در مکالمات مربوط به آداب و معاشرت ، فرهنگ، نحوه زندگی و مکالمات تخصصی و موضوعی است. مهمترین ویژگی و دستاورد این دوره افزایش جهشی دامنه لغات زبان آموز به حدود ۱۵۰۰۰ لغت کاربردی است. با گذراندن این دوره زبان آموز میتواند با اطمینان و با تسلط کامل در هر موقعیتی زبان انگلیسی را بفهمد یا حرف بزند و کلیه احتیاجات زبانی خود را هنگام مسافرت بطور کامل برطرف نماید.

Course levels

دوره مکالمه کوتاه مدت دکترین ۲۰۰۳ مخصوص افراد بزرگسال فارسی زبان تهیه شده است. این دوره بر اساس آخرین نظریه های روانشناختی آموزش زبان انگلیسی در جهان در سال ۲۰۰۳ مخصوص زبان آموزان ایرانی طراحی شده است و در کوتاهترین مدت (۳الی ۹ ماه) و با توجه به محیط و شرایط خاص زبان آموزان ایرانی، آنها را قادر می سازد که بطور عملی و واقعی زبان انگلیسی را سلیس و روان صحبت .کنند و بفهمند


زبان آموزان با کسب حداقل نمره ۷۰ از ۱۰۰ در پایان هر دوره به اخذ مدرک مورد تائید موسسه ELSA نائل خواهند شد .

شروع کلاس های رایگان به زودی